Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinku

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Inspekcji Weterynaryjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu,
 • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ligmann - Kiełtyka Aleksandra.
 • E-mail: szczecinek.piw@wetgiw.gov.pl
 • Telefon: 94-374-35-29

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku
 • Adres: ul. Szczecińska 40
  78-400 Szczecinek
 • E-mail: szczecinek.piw@wetgiw.gov.pl
 • Telefon: 94-374-35-29

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Inspekcji jest łączony z Lecznicą Weterynaryjną. Biura inspekcji znajdują się po lewej stronie.
 • Wejście nie posiada schodów.
 • Istnieje możliwość wejścia z psem przewodnikiem.
 • Nie ma możliwości skorzystania z usłyg tłumacza języka migowego.
 • Brak toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Na terenie Inspekcji nie ma wyznaczonych miejsc dla osó niepełnosprawnych, parking dostępny przed budynkiem

 

Inne informacje i udogodnienia

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
 • w całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
 • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu
Wytworzył:
Udostępnił:
ZETO Administrator
(2015-08-05 08:29:26)
Ostatnio zmodyfikował:
ZETO Administrator
(2024-03-27 14:07:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki