Wymagania weterynaryjne dla produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej,lokalnej i ograniczonej