Zdarzenia podlegające obowiązkowi zgłoszenia

Zdarzenia podlegające obowiązkowi zgłoszenia:

- padnięcie bydła, owiec, kóz;

- każde upadki większej ilości zwierząt;

- nietypowe, agresywne zachowanie zwierząt;

- kontakt zwierząt dzikich (lisy) ze zwierzętami domowymi,

- pokąsania przez zwierzęta dzikie;

- zachorowanie i objawy u większej ilości zwierząt;

- silny ślinotok u zwierząt głównie przeżuwaczy;

- zmiany pęcherzowe na skórze, w okolicach racic;

- większe upadki ptactwa.