Informacje ogólne

Posiadacz zwierząt winien skutecznie powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii o potrzebie wystawienia świadectwa zdrowia, co najmniej 72 godziny przed wysyłką zwierząt.